FA Cup - Zhang Wenzhao posted the arrow to win Hengda 1-0 pass the next round of war in Guizhou

category:Sports
 FA Cup - Zhang Wenzhao posted the arrow to win Hengda 1-0 pass the next round of war in Guizhou


Zhang Wenzhao broke the door Evergrande celebrations Zhang Wenzhao of goals Hu Lu Bao Zou Zheng is a man Xu Xin snatching Wang Shangyuan defense fabio cannavaro Ningxia Manager: Fan Yuhong