A magnitude 3.7 earthquake occurred in Manasi County, Changji, Xinjiang, with a focal depth of 18 km.

category:Society
 A magnitude 3.7 earthquake occurred in Manasi County, Changji, Xinjiang, with a focal depth of 18 km.


Source: China News Net editor: Zhang Xianchao _NN9310