First party vs Quan Jian starts: modet charge Callas Ke PK

category:Sports
 First party vs Quan Jian starts: modet charge Callas Ke PK


The side of the Dalian: Goalkeeper: 1-; Guard: 4- Li Shuai (U23), 31- Yang Shanping, 13- Wang Yaopeng (U23), 8- Zhu ting; Midfield: 26- Cui Mingan, 6- Zhu Xiaogang, 20- Wang Jinxian (U23), 10- Callas branch; Forward: 9- Gaitan, 30- moxie qui; Substitute players list: 3- Dan Pengfei, 11- Sun Guowen, 15- gold, 19- at Zi Qian, 22- Dong Yanfeng (U23), 29- sun platinum, 36- Dong Honglin (U23); Tianjin Quan: goalkeeper: 1- Zhang Lu; guard: 25- Mi Haolun, 21- rights, Liu Yiming and sincerity; back waist: midfield: midfield: 38- Sun Ke, 39- Wang Yongpo, 19- Wang Xiaolong; forward: 27- Modeste; substitutes: 32- Sun Qibin, 6- Pei Shuai, 9- Yang Xu, 15- Liu Yue (U23), 17- Su Yuanjie (U23), 26- Liu Yi. Substitute player list: 3- Dan Pengfei, 11- Sun Guowen, 15- Jin Qiang, 19- Yu Zi Qian, 22- Dong Yanfeng (U23), 29- sun platinum, 36- Dong Honglin (U23); Tianjin Quan Jian: Goalkeeper: 1- Zhang Lu; Guard: 25- Mi Hao Ling, 21- Quan Jing Yuan, 4- Liu Yiming (U23), 18- Chang Cheng; Back waist: 28- Witt Sal, 7- Zhao Xuri,; Midfield: 38- Sun Ke, 39- Wang Yongpo, 19- Wang Xiaolong; Forward: 27- Modeste; Substitutes: 32- Sun Qibin, 6- Pei Shuai, 9- Yang Xu, 15- Liu Yue (U23), 17- Su Yuanjie (U23), 26- Liu Yi (U23), 33- Chu Dynasty;