Three vehicles collided at Jiangxi Dachang expressway, causing high-speed two-way congestion.

category:Global
 Three vehicles collided at Jiangxi Dachang expressway, causing high-speed two-way congestion.


The source of this article is Xie Mengli, editor of China Jiangxi net: Li Tian Yi, editor in chief: Li Tian Yi _NN7528