Olympic athlete Lin Xiyu wins idol Zhang Yunlei

category:Ent
 Olympic athlete Lin Xiyu wins idol Zhang Yunlei