Huang Yao beat Liu Lin and Qin Hailu to win the best female match

category:Ent
 Huang Yao beat Liu Lin and Qin Hailu to win the best female match


Huang Yaos love of mountains and seas

Ren Mins qingpingle