Guoan vs Luneng start: Augusto PK Felini Pele on standby

category:Sports
 Guoan vs Luneng start: Augusto PK Felini Pele on standby


Beijing Guoan: 1 - Housen; 4 - Li Lei, 2 - Jin Wenya, 3 - Yu Yang, 27 - Wang Gang; 5 - Augusto, 6 - Chi Zhongguo, 21 - Biela, 23 - Li Ke; 9 - Zhang Yuning (U23), 17 - bakanbu

Substitutes: 14 Zou Dehai, 25 Guo quanbo (U23), 18 Jin Taiyan, 22 Yu Dabao, 24 Yang Fan, 10 Zhang Xizhe, 11 Fernando, 26 Lu Peng, 19 Alan, 20 Prince Ming, 29 Barton, 39 Wenda (U21) Shandong Luneng: 14 Wang Dalei; 3 Liu junshuai, 4 Kadar, 5 Zheng Zheng, 13 Zhang Chi; 10 moyses, 22 Hao Junmin, 25 Felini; 33 Jin Jingdao, 23 Ge DES, 36 Duan Liu Yu (U23): 1 - Li Guanxi (U23), 18 - Han Rongze, 6 - Wang Tong, 11 - Liu Yang, 27 - Wu Lei (U23), 35 - Dailin, 39 - Song long, 17 - Wu Xinghan, 21 - Liu Binbin, 28 - Chen Kerui, 7 - Guo Tianyu (U21), 9 - Pelley. Source: Zhang Zenong, responsible editor of Netease Sports_ NS5732

Substitutes: 14 Zou Dehai, 25 Guo quanbo (U23), 18 Jin Taiyan, 22 Yu Dabao, 24 Yang Fan, 10 Zhang Xizhe, 11 Fernando, 26 Lu Peng, 19 Alan, 20 Prince Ming, 29 Barton, 39 Wenda (U21)

Shandong Luneng started: 14 Wang Dalei; 3 Liu junshuai, 4 Kadar, 5 Zheng Zheng, 13 Zhang Chi; 10 Moises, 22 Hao Junmin, 25 feline; 33 Jin Jingdao, 23 gedes, 36 Duan Liuyu (U23)

Substitutes: 1 - Li Guanxi (U23), 18 - Han Rongze, 6 - Wang Tong, 11 - Liu Yang, 27 - Wu Lei (U23), 35 Dai Lin, 39 - Song long, 17 - Wu Xinghan, 21 - Liu Binbin, 28 - Chen Kerui, 7 - Guo Tianyu (U21), 9 - Pelley