Evergrande vs Huaxia: Zheng Zhi, Fernando, Wei Shihao, on standby

category:Sports
 Evergrande vs Huaxia: Zheng Zhi, Fernando, Wei Shihao, on standby


Guard: 5 - Zhang Linpeng, 2 - Jiang Guangtai, 23 - Park Zhizhu, 27 - Wu shaocong (U23);

Midfield: 8 - paolinio, 10 - Zheng Zhi, 11 - Zhang Xiuwei;

Substitutes: 13 - Liu Weiguo, 3 - Mei fang, 25 - Deng Hanwen, 38 - Liu Yiming, 6 - Liao Lisheng, 12 - Xu Xin, 15 - Yan Dinghao (U23), 16 - Huang Bowen, 33 - Zhong Yihao, 36 - he Chao, 7 - Wei Shihao, 17 - Yang Liyu (U23)

Hebei Huaxia happiness

Midfield: 6 - rosenwen, 8 - paolinio, 13 - Yin Hongbo;

Substitutes: 19 Yang Cheng, 2 Zhang Junzhe, 21 Cui Lin (U23), 26 Jiang Wenjun, 29 Chen Xiao, 3 Zhao Yuhao, 15 Wang Qiuming, 20 Gao Huaze (U23), 24 Zhang Yu (U21), 25 Liao Wei (U21), 31 Xu Tianyuan (U23), 38 Zhang Wei (U21)