Top three of Forbes China Auto rich list: Zeng Yuqun, Li Shufu and Wei Jianjun

category:Finance
 Top three of Forbes China Auto rich list: Zeng Yuqun, Li Shufu and Wei Jianjun


Zhang Mei, editor in charge of this article_ NF2100