Staff change of Ruixing coffee (Beijing) Co., Ltd.: Guo Jinyi resigned as supervisor

category:Internet
 Staff change of Ruixing coffee (Beijing) Co., Ltd.: Guo Jinyi resigned as supervisor


Source: interface news editor: Qiao JunJing_ NBJ11279