Xi Guohua, general manager of FAW Group, will be vice chairman and general manager of CITIC Group

category:Finance
 Xi Guohua, general manager of FAW Group, will be vice chairman and general manager of CITIC Group


Source: responsible editor of Beijing News: Wang Xiaowu_ NF