Ma Yilian and Huang Yi take a picture of the swallow Ziwei in huanzhu 3

category:Ent
 Ma Yilian and Huang Yi take a picture of the swallow Ziwei in huanzhu 3


Source: Han Chong, editor in charge of Netease Entertainment_ NBJ11345