Zhang Han, Wu Yanzu, et al

category:Ent
 Zhang Han, Wu Yanzu, et al


Mens group: Chen Zhipeng, Tan Jianci, Ao dog, Wang Dongcheng, Zhang Yuan

Host 2: Shen Ling, Qian Feng

Singers: Lin Yilun, Wang Xi, Xu Song, Pingan, Wang Sulong, HouXian

3 Hong Kong stars: Daniel Wu, Terence Yin and Ku Kui Kei