Xu Ziyang, President of ZTE: 6G research has begun

category:Internet
 Xu Ziyang, President of ZTE: 6G research has begun