Debt wire: Lu Zhengyao, chairman of Ruixing coffee, sued Credit Suisse in Hong Kong

category:Internet
 Debt wire: Lu Zhengyao, chairman of Ruixing coffee, sued Credit Suisse in Hong Kong


Source: responsible editor of titanium media: Qiao JunJing_ NBJ11279