New cases in 24 provinces, regions and cities are 0! Wear a good mask, do not gather, continue to refuel!

category:Society
 New cases in 24 provinces, regions and cities are 0! Wear a good mask, do not gather, continue to refuel!


On July 27, the number of new cases in 24 provinces and cities was 0

At 0-24 oclock on the 27th, the newly confirmed cases in Beijing, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Henan, Hunan, Guangxi, Hainan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Tibet, Qinghai, Ningxia and Xinjiang (including Corps) were 0.

From 8:00 on the 27th to 8:00 on the 28th, the newly confirmed cases in Shaanxi were 0; from 20:00 on the 26th to 20:00 on the 27th, the newly confirmed cases in Gansu were 0; from 7:00 on the 27th to 7:00 on the 28th, the newly confirmed cases in Inner Mongolia were 0.