The list of womens football teams in the East Asia Cup is determined: Wang Shuang leads Wang Shanshan

category:Sports
 The list of womens football teams in the East Asia Cup is determined: Wang Shuang leads Wang Shanshan


The specific list is as follows:

Zhai Qingwei, Li Mengwen, Tang Jiali, Yao Lingwei, Ma Jun, Yang Li, Peng SHIMENG, Gu Yasha, Liu Shanshan, Fang Jie, Zhang Xin, Luo Guiping, Li Ying, Zhang Rui, Pang Fengyue, Huang Wang, song Duan, Bi Xiaolin, Wang Shuang, Zhu Yu, Wang Ying, Wu Haiyan, Lin Yuping, Yao Wei, yang man.

The East Asia Cup womens football competition will officially start on December 10, and Chinas womens football team will meet the first opponent South Korea in the afternoon of Beijing time on December 10.