Shenyang 25 story high-rise building fire: the external fire basically extinguishes the fire in the window

category:Hot
 Shenyang 25 story high-rise building fire: the external fire basically extinguishes the fire in the window


Source: Xinhua viewpoint Author: Shi Qingwei, Yu Yatong editor: Yu changzong, nbj11145