Chinese womens football officially announced that Wang Shuang and Li Ying will lead the training list of East Asia Cup

category:Sports
 Chinese womens football officially announced that Wang Shuang and Li Ying will lead the training list of East Asia Cup


The specific list of womens football is as follows:

Jiangsu Suning: Wan Ruyi, Zhai Qingwei, Li Mengwen, Tang Jiali, Yao Lingwei, Ma Jun, Yang Li, Peng SHIMENG

Beijing Beikong: Gu Yasha, Liu Shanshan, Wang Yan

Shanghai Rural Commercial Bank: Fang Jie, Zhang Xin

Guangdong Huijun: Luo Guiping, Li Ying

Changchun Dazhong real estate: Zhang Rui, Kong Qi, Pang Fengyue

Hui merchants in Henan: Xu Meishuang

Dalian: Huang Wang, song Duan, Bi Xiaolin

Wuhan Jiangda: Wang Shuang, Zhu Yu, Wang Ying, Wu Haiyan, Lin Yuping, Yao Wei, LV yueyun

Shandong sports color: yang man