Police: preliminary exclusion of homicide

category:Hot
 Police: preliminary exclusion of homicide


Source: Public Security editor of Zengcheng, Guangzhou: Liu Yuxin, nbjs7825