Liu He meets with Citigroup CEO Gao Peide

category:Finance
 Liu He meets with Citigroup CEO Gao Peide


Source: Responsible Editor of CNN: Wang Xiaowu_NF