An earthquake of magnitude 4.8 occurred near Shizhong District, Neijiang City, Sichuan Province

category:Hot
 An earthquake of magnitude 4.8 occurred near Shizhong District, Neijiang City, Sichuan Province


Source: Chief Earthquake Responsible Editor: Wang Xiaoyi_NE0011