Zhongchao-Sui Wei Jie Zheng Dalun each sent Oolong Sway 1-1 Tianhai 4 rounds unbeatable

category:Sports
 Zhongchao-Sui Wei Jie Zheng Dalun each sent Oolong Sway 1-1 Tianhai 4 rounds unbeatable


Zheng Dalun Oolong

Liao Lisheng Strives for the Top

Jordi Cruyff

Park Zhongjun