Zhongchao-Park Chengchuan shoots Augus cloud-piercing arrow Guoan 2-1 to send Shenhua 9 rounds unbeatable

category:Sports
 Zhongchao-Park Chengchuan shoots Augus cloud-piercing arrow Guoan 2-1 to send Shenhua 9 rounds unbeatable