Hengda VS Hiroshima Start: Pagoda Leader Park Zhisu Browning Welcomes First Show

category:Sports
 Hengda VS Hiroshima Start: Pagoda Leader Park Zhisu Browning Welcomes First Show


Guangzhou Hengda (433):

Goalkeeper: 19 - Zeng Cheng;

Guards: 5-Zhang Linqian, 23-Park Zhisu, 4-Browning, 35-Li Xuepeng;

Midfield: 13-He Chao, 16-Huang Bowen, 8-Paulinio;

Forward: 9-Taliska, 29-Kelin, 20-Yu Hanchao

Substitutes: 2-Liu Yiming, 6-Feng Xiaoting, 7-Wei Shihao, 11-Zhang Xiuwei, 26-Hu Ruibao, 30-Buglakhan, 32-Liu Palace

Hiroshima Sagittarius (343):

Goalkeeper: 34 - Zhonglin Yangci;

Guards: 13 - Jing Linzhang, 23 - Falcon, 33 - Hetian Tuo also;

Midfield: 14-Sendao Division, 24-East Junxi, 25-Matsumoto Damie, 27-Clear Water Leveling;

Forward: 16-Du Dasheng, 20-Douglas-Vieira, 22-Junichuan Youjie

Substitutes: 5-Yoshino Gongping, 7-Nomada Yukio, 17-Songping Taizhi, 21-Yongliao Taro, 26-Kawabata, 50-Takahashiro