Xu Jiayu Semi-Final of Short Pool World Championship

category:Sports click:267
 Xu Jiayu Semi-Final of Short Pool World Championship