Xu Jiayu Semi-Final of Short Pool World Championship

category:Sports click:263
 Xu Jiayu Semi-Final of Short Pool World Championship